Laden Evenementen

Overal ter wereld zijn botanische tuinen te vinden en doorgaans worden ze geassocieerd met idyllische en exotische natuur. Deze tentoonstelling bekijkt botanische tuinen vanuit een andere invalshoek, en beschouwt ze als een belangrijke plaats waar koloniale macht zich letterlijk wortelde. Deze tentoonstelling belicht hoe de koloniale zoektocht naar producten, winst en macht wereldwijd de context vormde voor de oprichting en consolidatie van botanische tuinen.

On the Nature of Botanical Gardens toont werk van negen hedendaagse Indonesische kunstenaars die kritisch kijken naar botanische tuinen, koloniale macht, kennisopbouw en economie van de natuur, de nalatenschappen en de huidige gevolgen van het op deze manier benaderen van de natuur en planten. De expositie wil het concept van de botanische tuin, en haar rol bij het vormen van het Nederlandse rijk in koloniaal Indonesië dekoloniseren.